Naujienos

Su Švento Florijono ugniagesių globėjo diena

                 Sveikinu jus profesinės, Švento Florijono ugniagesių globėjo dienos proga

 Noriu padėkoti jums už sunkų ir atsakingą darbą – kiekvieną dieną būnant pavojaus akivaizdoje.
                            Sergėjant žmonių gyvybes, gamtą, namus ir ramybę.
                 Linkiu, kad kasdieninėje kovoje su klastingos ugnies negandomis,
                               Visada užtektų ryžto, drąsos ir stiprybės!

 

LUGPSS pirmininkas  Algis Lisauskas

Užuojauta

Mirus Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesiui gelbėtojui Igoriui Oleinikui.

LUGPSS kolektyvas, šiais žodžiais reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems

 

Ilgas kelias dar buvo keliauti,
Bet kodėl Tu taip greit pražuvai?
Gyvenimui vainiką pynei,
Bet nebaigtą jį palikai.

Ataskaitinis suvažiavimas

Vasario 8 dieną, vyko Šiaulių apskrities ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos ir Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų susivienijimo rinkiminis ataskaitinis suvažiavimas. Suvažiavimo svečiai LTPF pirmininkė Loreta Sosčekienė, pirmininkės patarėjas Artūras Černiauskas, Seimo nario Valerijaus Simulik padėjėjos ir Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Kęstutis Bautronis, įteikė padėkas aktyviausiems profesinės sąjungos nariams. Suvažiavime aptarta ir dalinai rasta sprendimai aktualioms problemoms. Daugiau klausimų bus pateikta PAGD-o direktoriui, kuris vasario 13 dieną pažadėjo lankytis Šiaulių PGV.

Rinkimuose savo pasitikėjimą ŠAUGPS pirmininko pareigoms atidavė Juozui Pociui, o į LUGPSS pirmininko pareigas išrinktas Algis Lisauskas.

Pasirašytas susitarimas su Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija

Sausio 29 d. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija, atstovaujama pirmininkės Loretos Soščekienės, ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, atstovaujamas direktoriaus Sauliaus Greičiaus, pasirašė susitarimą dėl 2018 m. lapkričio 5 d. pasirašytos Nacionalinės kolektyvinės sutarties dėl pareiginės algos bazinio dydžio vykdymo.

Susitarime numatyta, kad departamentas įsipareigoja 6 mėnesius nuo susitarimo įsigaliojimo dienos departamente ir jam pavaldžiose įstaigose tarnaujantiems ar dirbantiems pareigūnams, karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kurie yra LTPF nariai, suteikti galimybę pasinaudoti sutartyje nustatyta papildoma garantija, t. y. darbuotojo rašytiniu prašymu, suderintu su jo tiesioginiu vadovu, ir jei tai netrikdo įstaigos ar jos struktūrinio padalinio darbo, suteikti papildomą apmokamą kasmetinių atostogų dieną. Papildoma kasmetinių atostogų diena turi būti suteikta ir išnaudota per 6 mėnesius nuo susitarimo įsigaliojimo dienos.

LTPF nariai yra LTPF filialo – Respublikinės ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos, Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų susivienijimo, Klaipėdos apskrities ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos nariai, kuriais jie tapo iki 2018 m. lapkričio 5 d.

Susitikimai priešgaisrinėse apsaugos tarnybose

2020 metų sausio 28 dieną, LTPF pirmininkės patarėjas Artūras Černiauskas, LUGPSS pirmininkas Algis Lisauskas ir ŠAUGPS pirmininkas, lankėsi Telšių, Mažeikių ir Akmenės priešgaisrinėse apsaugos tarnybose. Susitikimo metu buvo aiškintasi labiausiai aktualūs ugniagesiams klausimai. Vienas iš jų, tai suminės darbo laiko apskaitos terminas. Ugniagesiai vienbalsiai pripažino, kad tinkamiausias trijų mėnesių (ketvirčio) laikotarpis.