Mitingas

2019 metų lapkričio 19 dieną, 11 valandą, Vilniuje,

Vinco Kudirkos aikštėje rengiamas mitingas

 

 

UGNIAGESIUS  ATSIMINKITE
NE TIK NELAIMĖJE

 

Mitingo tikslas: priminti Lietuvos Vyriausybei, kad laikas tinkamai finansuoti savivaldybių Priešgaisrines tarnybas,

tesėti duotus politikų pažadus statutiniams ugniagesiams.

 

Kviečiame prisijungti kolegas ir nepriklausančius profesinėms sąjungoms. Laikas patiems pasirūpinti rytdiena.

 

              Lietuvos Ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų susivienijimas